Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
National Black Ligh Theatre of Prague logo

 

 

 

 

 

 

Johanka z Arku

Strhující příběh života prosté dívky, která svou nezlomnou vírou zachránila Francii.

V Evropě zuří stoletá válka. Francie zmítaná vnitřními rozpory pomalu podléhá anglické okupaci. Demoralizované vojsko, vedené bojácným a neschopným následníkem trůnu ( dauphinem ), prohrává bitvu za bitvou.
Země je v plamenech, pokořena, krvácí. Uprostřed řinčení zbraní se v malé vísce zvané Domrémy, v rodině chudých venkovanů, rodí křehká dívka. Bída a utrpení provází její dětství a jedinou nadějí je víra. Ve chvílích nejtěžších k ní promlouvají božské hlasy. Předurčují jí roli zachránkyně rodné země. Vedena silou víry, přesvědčí dívka své okolí a posléze i zbabělého krále
o svém božím poslání - osvobození Francie. Dívka, jež v sobě nese vzdor z ponížení, touhu po spravedlnosti a jistotu své víry, překoná  nedůvěru, nástrahy a nebezpečí, stmelí lid a vojsko a dovede je k skvělým vítězstvím. Stává se legendou, jež straší anglické vojevůdce a kolaborantské burgunďany.
Vyhání okupanty z francouzských měst, dobývá Orléans a vede dauphina do Remeše, kde je korunován na krále. Zbabělý panovník však neunese její slávu. Cítí se ponížen získáním koruny  z rukou venkovanky a podléhá vlivu závistivých našeptávačů.
Když poté upadne Johanka do burgundského zajetí, odmítne ji vykoupit a tiše strpí její prodej Angličanům. Ti chtějí prokázat neplatnost remešské korunovace, a tak prohlašují nešťastnou dívku za kacířku a za společnicí ďábla. Kolaborantský biskup Cauchon ji v monstr procesu odsuzuje k upálení. Zahubí statečnou dívku, však legenda o jejích skutcích žije dál a pomáhá Francouzům v dalších osvobozovacích bojích.
Jana z Arku se stává mučednicí. Stává se Pannou Orleánskou.

Náš muzikál je barvitým vyprávěním o statečnosti a víře, zbabělosti a závisti, lásce a nenávisti. Je vyprávěním o síle lidského ducha, připomenutím schopnosti i nejslabšího jedince pohnout kolem dějin.